Om Gunilla Föreläsningar Utbildning Coaching Kontakta mig

FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG

Här följer ett förslag att skapa ett upplägg från. Förslaget är inte ett paket, och det kan anpassas efter de behov, intresse och tid ni ser er ha. Plocka därför, lägg till och dra ifrån! I ett upplägg som detta bör det finnas utrymme för att Gunilla kan följa med er ut och se och höra autentiska presentationer för olika grupper. Därefter kan Gunilla kommentera det enskilda fallet och ni bör ges utrymme att diskutera frågorna tillsammans med de teoretiska begrepp Gunilla ger er.

- Gunilla lyssnar på talaren vid ett autentiskt taltillfälle. Om talaren vill kan detta filmas, men det är inte nödvändigt.

- Gunilla och talaren träffas i cirka två timmar. Då har Gunilla gjort en analys av det första taltillfället och ger förslag på hur talaren kan tala vid följande autentiska taltillfälle.

- Gunilla lyssnar på talaren vid ett nytt autentiskt tillfälle.

- Gunilla och talaren träffas i cirka två timmar.Då har Gunilla gjort en analys av det andra taltillfället och ger en samlad bild talaren från de båda taltillfällena. I analysen ingår också hur förslagen från första träffen förvaltats och med vilken effekt.

- Slutligen får talaren några individuellt anpassade punkter att arbeta med för att fortsätta utvecklingen på egen hand.

Som avslutning kan man samla den aktuella gruppen för en tvåtimmarföreläsning om muntlig presentation. Denna föreläsning utgår då från den samlade bild som Gunilla fått av era talare men är generell och rör alla i gruppen som talare.

Om nödvändigt kan avtal om tystnadsplikt slutas.
Gunilla Persson
Foto: Mathias Bergqvist
Röd FyrkantRetorik behöver inte vara tråkigt
Det finns olika sätt att
angripa talarträning och
retorik. Gunilla har ett
personligt och engagerande
sätt att angripa och lösa
problemen. Det är inte för
inte hon anses vara en av
Sveriges bästa talartränare.