Om Gunilla Föreläsningar Utbildning Coaching Kontakta mig

COACHING MED GUNILLA PERSSON

Gunillas arbetssätt är individ- och utvecklingsstyrt snarare än modellstyrt. Detta innebär att hon ser till vad var och en har för styrkor och svagheter. För att göra det har Gunilla hela den retoriska och kommunikativa teorin som fond. Till viss del föreläser hon om teorierna, till viss del använder hon dem i den individuella feed-backen.

Feed-back

Feed-backen börjar alltid med styrkor. Gunilla beskriver och speglar varje individ som talarperson. Hon sätter namn på vad talaren gör som är bra och hon talar om vilket effekt just denna egenskap och förmåga har för kommunikationen. Denna fas är högst motiverande och inspirerande. Nästa fas är att se vad som saknas, vad skulle man behöva lägga till? Det är hennes uppgift att se vad varje individ kan tänkas klara och passa för här. Den sista fasen rör vad som ska tas bort. Det kan exempelvis handla om fysiska och språkliga ticks, det kan röra bristen på stringens och logik i innehållet och – kanske framför allt – att skala bort ord och innehåll.

Kärnbudskap

Att lära sig skala bort och söka sitt kärnbudskap, ja att fråga sig vad kärnbudskapet är och vad man allra ytterst vill med sin presentation. När vi kommer till den sista fasen är bilderna – deras utformning och innehåll – relevanta att diskutera. Viktigt är också att lära sig samverka muntligt med bilderna. Här rör det sig om vilken situation man befinner sig i och vilken typ av personer som lyssnar.

Muntlig repertoar

Så långt har vi en bra bas. För att bli en riktigt professionell talare måste man utveckla ett slags muntlig repertoar. Det betyder att varje individ lär sig att agerar på olika sätt beroende av situationen. För detta måste man identifiera ett antal talarpersoner eller talarstilar som man kan laborerar med. Detta kallar Gunilla att skaffa sig en kommunikativ repertoar.
Att skaffa sig en kommunikativ repertoar innebär att man utifrån de individuella förutsättningar man har kunna plocka fram olika talarpersoner beroende på vad man har för situation. Det rör sig inte om en uppsättning mänskliga arketyper utan utgångspunkten är fortfarande individen och hennes styrkor och svagheter.
Gunilla Persson
Foto: Mathias Bergqvist
Röd FyrkantPersonlig coaching för just dig
Gunilla tar reda på vem du är och vilket budskap du vill få fram. Sedan coachar Gunilla dig i samtalsform för att nå dina mål och förväntningar