Om Gunilla Föreläsningar Utbildning Coaching Kontakta mig

KLIAR SIG LÖGNAREN PÅ NÄSAN?

När jag inleder min föreläsning frågar sig publiken: hur gammal är hon, är det självlockigt och är hon svensk? Fem minuter in i föreläsningen ska samtliga ha glömt de där frågorna annars har jag misslyckats.

Det viktigaste är naturligtvis vad som sägs men också hur det sägs. Alla har väl någon gång misslyckats med att få andra att förstå någonting viktigt och i efterhand undrat om det inte hade kunnat göras på ett bättre sätt. Ett annat tonfall, ett annat sätt att röra sig, sitta eller stå.

En gammal sanning säger följande: när man hört någon tala handlar 60 procent av intrycken om kroppen, 30 procent om rösten och tio om innehållet.

Problemet med ”gamla sanningar” är bara det att de sällan är så sanna. En hund kan tala om att den är hungrig, men den kan omöjligt säga att mina föräldrar var fattiga men ärliga, som den brittiske filosofen Bertrand Russell uttryckte det.

På samma sätt som konstnärers arbete beskrivs som 10 procent inspiration och 90 procent transpiration. I båda fallen skulle ju de 90 procenten vara fullständigt ointressanta utan de tio. Om nu matematiken, 90-10, stämmer. Vilket den förmodligen inte gör.

Jag tror Russell har rätt. Med kroppen kan vi uttrycka känslor men ingenting annat. Känslor kan förstärka innehållet, men inte så mycket mer.

Det viktigaste med rösten är att den bär, att folk hör vad man säger. Är rösten behaglig, så bra, men det är ingen förutsättning för att vara bra på att prata med folk på ett övertygande sätt.

Det sägs så mycket om kroppsspråk att det mest blir förvirrande. Det viktigaste är att det känns bra. Känns det naturligt att ha händerna i byxfickorna eller bakom ryggen så ha händerna i byxfickorna eller bakom ryggen. Flyter talet bättre med hjälp av yviga gester så blygs inte.

När man har kommit så långt kan man koncentrera sig på innehållet.

Samtidigt undrar man ju: är det sant att den som kliar sig på näsan ljuger? På en timme reder Gunilla Persson ut begreppen: vad är myt och vad är sanning, vad är viktigt och vad duger bara till en middagskonversation.
Gunilla Persson
Foto: Mathias Bergqvist
Röd FyrkantSanningar och myter om kroppsspråk
Samtidigt undrar man ju: är det sant att den som kliar sig på näsan ljuger? På en timme reder Gunilla Persson ut begreppen: vad är myt och vad är sanning, vad är viktigt och vad duger bara till en middagskonversation.