Om Gunilla Föreläsningar Utbildning Coaching Kontakta mig

TALEKONSTEN MÅ VARA GAMMAL MEN VARJE TALARE ÄR NY

De flesta har väl haft, eller åtminstone hört talas om, den virrige historieläraren som trots att han bara malde på hela lektionen, till synes lyckligt omedveten om pedagogikens framsteg sedan 1800-talet, lyckades trollbinda hela klassen. Hur kommer det sig att han fick 25 tonåringar att sista tysta och lyssna i 40 minuter när andra lärare, beväpnade till tänderna med grupparbeten och hela arsenalen av moderna idéer, inte lyckades?

Hans hemlighet är enkel. Han älskade historia. Över allt annat.

Engagemang kan alltså förlåta det mesta. Att man tittar i golvet istället för att söka ögonkontakt med åhörarna, att man är stilla i 40 minuter, alternativt vankar rastlöst av och an medan man talar. Men det var inte bara engagemanget som var rätt. Han valde sannolikt ut delar av historien som han var särskilt intresserad av, var förmodligen inte snål med att delge sin åsikt om Karl XII vistelse hos turkarna. Men var det någon som visste någonting om historieläraren, ens om han var gift? Men han kunde livfullt återge detaljer om karolinernas vardag och länge uppehålla sig vid det förvånande faktum att de flesta soldater dukade under för sjukdomar som dysenteri, snarare än själva striden.

Han hade alltså tre av fyra rätt. Engagemang. Personlig men inte privat. Att vara konkret. Däremot klarade han inte att söka kontakt med åhörarna.

Men nu är ju inte livet så inrättat att man alltid har förmånen att tala om sitt favoritämne. När jag håller kurser för säljare brukar jag alltid be dem att ta fram de produkter i sin portfölj som de känner mest för och lägga krutet på dem. Man får faktiskt göra så. Det har retoriken lärt ut i över 2000 år.

Det rådet gäller också en företagsledare som för 2000 anställda ska berätta hur företaget mår. Lyckas hon eller han göra en berättelse av siffrorna är folk med. Stapeldiagrammen kan man skicka ut på intranät.

Även om innehållet i en framställning är faktatung, kanske till och med lite byråkratiskt, så behöver det inte bli en trist tillställning. Man ska naturligtvis inte skoja bort en allvarlig framställning. Tvärtom kan man inskärpa allvaret med hjälp av talade ordet på ett sätt som en aldrig så skickligt skriven text aldrig klarar av.

Gunilla Persson, doktorand och retoriklärare vid Stockholms universitet, berättar hur ni kan engagera människor genom att använda ert eget engagemang. Hon visar några enkla grepp för att få kontakt med åhörarna och berättar vad man kan vinna genom att våga vara personlig (men aldrig privat).

Gunilla Person har mångårig erfaren som talare och talar-coach inom näringsliv och förvaltning.
Gunilla Persson
Foto: Mathias Bergqvist
Röd FyrkantVåga vara personlig men aldrig privat
Gunilla berättar hur ni kan engagera människor genom att använda ert eget engagemang. Hon visar några enkla grepp för att få kontakt med åhörarna och berättar vad man kan vinna genom att våga vara personlig (men aldrig privat).