Om Gunilla Föreläsningar Utbildning Coaching Kontakta mig

KONTAKTA GUNILLA PERSSON

Om du vill ha kontakt med mig så når du mig på gunilla@gunillapersson.se eller 070 717 70 22.
Gunilla Persson
Foto: Mathias Bergqvist
Röd FyrkantRetorik behöver inte vara tråkigt
Det finns olika sätt att
angripa talarträning och
retorik. Gunilla har ett
personligt och engagerande
sätt att angripa och lösa
problemen. Det är inte för
inte hon anses vara en av
Sveriges bästa talartränare