Om Gunilla Föreläsningar Utbildning Coaching Kontakta mig

SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR

Gunilla kan skräddarsy ett utbildningspaket för ditt företag. Gunilla är också nära på unik i det att hon inte är modellstyrd, utan arbetar med vad varje person har som är bra (som talarperson) och vad som kan utvecklas. Gunilla är bra på att lyssna, spegla och entusiasmera.
Gunillas kurser är tänkt för dem som har en pedagogisk och informerande uppgift i sin arbetsvardag. Det kan handla om att få någon att minnas ett avsett budskap, tända på en bra idé eller få med sig en projektgrupp mot ett gemensamt mål. Många måste i sitt arbete då och då förmå medarbetare att ändra beteende; ändra sina invanda mönster och rutiner. Ja, man måste helt enkelt lära ut något med inslag av ledarskap.

Vill du veta mer om Gunillas utbildningar? Kontakta Gunilla eller hennes agent Mona Hem på Reality Club så kan vi berätta mer.
Gunilla Persson
Foto: Mathias Bergqvist
Röd FyrkantDoktorand och retoriklärare vid SU
Gunilla Persson, doktorand och retoriklärare vid Stockholms universitet, berättar hur ni kan engagera människor genom att använda ert eget engagemang.